We All Care

 Thanh lọc thạch tín bằng cây khô

Thử nghiệm Ảnh hưởng giữa Số lượng so với Thời gian

Đối với cuộc thử nghiệm này, chúng tôi muốn phân tích và quan sát 2 điều:

 • Thời gian làm giảm mức độ nhiễm thạch tín dưới 10μg/L (tiêu chuẩn WHO) giữa 4 loại cây dùng làm thí nghiệm.
 • Trọng lượng các chất hấp phụ ảnh hưởng lên mức nhiễm thạch tín.


  Nhiều thí nghiệm về mức độ nhiễm thạch tín so với trọng lượng chất hấp phụ được tiến hành và kết quả như sau:

  • Lục bình
  • Cây Bông súng
  • Bèo
  • Dương xỉ

  Lục bình (Eichhornia Crassipes)  Các đồ thị trên cho chúng ta thấy ở dung dịch thạch tín với nồng độ 100ppb, phải mất 45 phút cho 1gr lục bình để đem mức thạch tín xuống ≤ 10μg/L. Như bạn thấy, thời gian hấp phụ cũng giảm thiểu nhiều hơn khi trọng lượng lục bình tăng lên.


  Ở nồng độ thạch tín 200 ppb và với trọng lượng lục bình 2 gr, phải cần tới 45 phút để đem dung dịch thạch tín xuống dưới 10 ppb.


  Ở nồng độ thạch tín 300 ppb và với trọng lượng lục bình 4 gr, phải cần tới 45 phút để đem dung dịch thạch tín xuống dưới 10 ppb.
  Qua biểu đồ trên, kết luận ban đầu là, phải cần trung bình khoảng 45 phút cho mỗi thí nghiệm với 3 nồng độ thạch tín khác nhau từ 100, 200, và 300 gr tương ứng với trọng lượng lục bình là 1,2, và 3 gr.

  Cây thuộc họ Eichhornia crassipes (thường được gọi là lục bình), là một loài thực vật thủy sinh có nguồn gốc từ lưu vực Amazon, và thường là một loài cây xâm thực và xâm thường phát tán cũng như xâm nhập vào các vùng nằm ngoài nơi chốn ban đầu của chúng.
  Lục bình cũng là một trong những loài cây tăng trưởng nhanh nhất được biết đến; đó là một loài thực vật thủy sinh nổi trên mặt nước lâu năm (còn gọi là thủy thảo) có nguồn gốc nhiệt đới và bán-nhiệt đới.
  Trong vùng có sự hiện diện của lục bình, hoa của chúng được thụ phấn bởi ong có vòi dài và lục bình có thể tang trưởng qua việc thụ phấn (qua ong) hay qua vô tính. Sự xâm lấn của lục bình có liên quan đến khả năng tăng trưởng vô tính và có cùng một dạng di truyền.

  Cây Bông súng (Nymphaea)

  Nymphaeaceae (thường được gọi là bông súng) thuộc họ thực vật có hoa. Chúng sống ở vùng khí hậu ôn đới và nhiệt đới trên toàn thế giới dưới dạng các loài thảo mộc thủy sản dưới dạng rhizomatous.
  Họ bông súng nầy gồm 5 nhánh khác nhau với trên 70 loài đã được khảo sát. Chúng có nguồn gốc từ trong đất và trong nước với cả lá và hoa nổi trên nước hay lơ lững trong đó.

  Bèo hoa dâu (Azolla Caroliniana)  Mức hấp phụ của bèo hoa dâu:

 • Thời gian làm giảm mức độ nhiễm thạch tín dưới 10μg/L (tiêu chuẩn WHO) giữa 4 loại cây dùng làm thí nghiệm.
 • Trọng lượng các chất hấp phụ ảnh hưởng lên mức nhiễm thạch tín.


  Bèo cám (Lemna minor)  Bèo cám, là những loài thực vật có hoa nổi trên mặt nước hoặc ngay dưới bề mặt của các vùng nước ngọt và đầm lầy có mức độ giao động nhẹ. Chúng rất đơn giản, tùy thuộc vào các loài khác nhau, mỗi cây có thể không có rễ hoặc có thể có một hoặc nhiều rễ con.
  Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phân bổ của thực vật ở vùng đất đất ngập nước, kết hợp cùng với các thực vật thủy sinh khác, bèo cám là một chất dinh dưỡng đáng kể. Bèo có khuynh hướng tạo ra các điều kiện màu mỡ cho đất. Bèo còn có thể sinh sản cùng khắp qua các loại cò và động vật có vú nhỏ do chân quện bèo và vô tình chuyển vận đi khắp nơi theo dòng luân lưu của nước.

  Dương xỉ (Pteridophytes)

  Trong các thí nghiệm trước đây, tất cả các chất hấp phụ được phơi khô ngoài nắng trong 3 ngày và cho ra độ ẩm khoảng 10%. Chúng tôi đã chứng minh lý thuyết của Tiến sĩ Truyết về cây phơi khô có kết quả nhanh hơn một cây tươi. Trong thí nghiệm này, chúng tôi muốn xác nhận lý thuyết đó bằng cách so sánh với chất hấp phụ ít khô hơn.
  Một lô chất hấp phụ được sấy khô chỉ trong một ngày với độ ẩm khoảng 50% và sẽ được so sánh với độ ẩm chuẩn 10%.


  Như chúng tôi đã dự đoán, độ ẩm trong chất hấp phụ làm thay đổi tỷ lệ hấp thụ. Chúng tôi rút ra một kết luận rằng "ở độ ẩm 10% trong các cây khô là điều kiện khô tối ưu cho chất hấp phụ".


  Pteridophyte (thường được gọi là dương xỉ) thuộc nhóm thực vật ở thể phôi và sinh sản qua bào tử và là loài không có hạt cũng không có hoa. Thân cây dương xỉ thường được gọi là "thân rễ chùm", mặc dù ở một số loài, chúng chỉ phát triển dưới lòng đất. Dương xỉ không có tầm quan trọng trong kinh tế, nhưng một số được dùng cho cho thức ăn, thuốc men, đồ trang trí, thậm chí có thể dùng để thanh lọc đất bọ ô nhiễm. Chúng là đề tài cho nhiều cuộc nghiên cứu về khả năng trừ khử một số hóa chất ô nhiễm trong không khí.