We All Care

 Thanh lọc thạch tín bằng cây khô

Hệ thống khử thạch tín: Mẩu số 1

Sau khi đã được chứng minh thành công trong việc hấp phụ asen bằng một số cây khô, chúng tôi muốn phát họa một hệ thống khử thạch tính với chi phí thấp. Mục tiêu của chúng tôi là mầu nầy phải rất rẻ hoặc không có chi phí với nguyên liệu có sản hay dễ tìm, và dễ dàng lắp ráp và sử dụng.

Chúng tôi khởi đầu bằng một ống nhựa dẽo PVC thông thường có đường kính khoảng 2 cm. Phần dưới của “ống lọc”, chúng tôi đổ đầy khoảng 5cm cát làm đáy bộ lọc. Tiếp theo cho 50 gr chất hấp phụ. Chúng ta đã hoàn thanh một hệ thống lọc rồi đó..
Ống tre khoét “mắt” phía trên là ống lọc “lý tưởng” áp dụng cho dân chúng sống trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long..

Cây lục bình và bèo được chọn làm chất hấp phụ cho các thí nghiệm dưới đây. Sau khi lắp ráp xong, 4 lít nước nhiễm thạch tín được đổ qua với tốc độ dòng chảy 1 lít / 5 phút. Sau đó chúng tôi phân tích nồng độ thạch tín trong dung dịch.
Tiếp tục lập lại thí nghiệm cho 3 lit còn lại và phân tích các kết quả cho mỗi chất hấp phụ như sau:

Lục bình (Eichhornia Crassipes)


Dung dịch đầu tiên qua hệ thống lọc có nồng độ thạch tín là 22 ppb, Ba lít còn lại có nồng độ 10 ppb.

Bèo hoa dâu (Azolla Caroliniana)


Với bèo hoa dâu, kết quả khả quan hơn cây lục bình. Sau 5 lần chảy xuyên qua hệ thồng lọc, kết quả rất khích lệ 5 ppb.

Kết luận sơ khởi

Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi vừa hoàn tất một chuổi thí nghiệm trong vòng một năm, nguyên bản của hệ thống lọc thạch tín đã sẳn sàng cho việc thử nghiệm trong thực tế. Một kết quả nhanh chóng là với một chất hấp phụ (50gr), mức độ này đã giảm thiểu xuống dưới định mức thạch tín của WHO trong vòng 5 phút. Hay một cách khác, các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm trước đó, chất hấp phụ được thêm vào nước trong một cốc thủy tinh, trong đó 1/3 chất hấp phụ đang trôi nổi thay vì nhấn chìm trong trường hợp ống lọc. Trong trường hợp sau nầy,nước đã đi qua tất cả chất hấp phụ nằm trong ống lọc.

 

Mặc dù hài lòng với kết quả, thử nghiệm cũng gợi ý cho chúng tôi vài câu hỏi. Chúng tôi chỉ đổ vào 4 lít nước bị ô nhiễm. Hai câu hỏi được đặt ra là:

  • Chất hấp phụ có thể tiếp tục hấp phụ thêm cho bao nhiêu lít dung dịch có chứa thạch tín nữa?
  • Và tốc độ dòng chảy tối ưu sẽ đạt đến là bao nhiêu?(thời gian so với số lượng chất hấp phụ)

    Một mối quan tâm khác là màu sắc của đợt nước đầu tiên sau khi qua hệ thống lọc có màu nâu do chất hấp phụ. Chúng tôi đã thành công trong việc thử nghiệm bằng cách thêm vào ống lọc một lớp carbon xay nhỏ. Sau khi khử với hệ thống trên, nước xuyên qua lọc trở thành không màu và giữ nguyên được mùi vị ban đầu.
    Một lần nữa, cần có thêm nhiều thí nghiệm hơn nữa như đường kính ống, chiều dài và tốc độ dòng chảy để hoàn tất một hệ thống lọc tối ưu.